Vejledning & Mentorordning

Vejledning

Vejledning med fokus på den personlige udfordring og udvikling er en hjælp til at afklare, hvordan du vælger mellem dine muligheder inden for uddannelse men også i livet i det hele taget.

 

Vejledningen vil være;

– differentieret
– ligeværdig og under anvendelse af aktiv lytning
– åben og ærlig dialog
– feedback og nutidig faglig samt samfundsmæssig indsigt

 

Vi arbejder målrettet på, at vejledningen kan gennemføres med den/de to lærere, du ønsker og via en indledende samtale og en opfølgende samtale under eller i slutningen af perioden hos os.

Musik og Teaterhøjskolen er et unikt forum for personlig og relevant vejledning, hvor du får tid til at reflektere over din fremtid, og hvor der er fokus på, hvad du har af udfordringer og ønsker af udvikling, samtidig med at du får sparringspartnere i en professionel rådgivning og studievejledning.

 

Vejlederen sidder ikke inde med alle svar, men med en masse kvalificerede spørgsmål, der kan hjælpe dig til en større værdiafklaring, før du træffer dit uddannelsesvalg.

 

Har du brug for vejledning her og nu, så kom videre her.

Her er link til www.ug.dk

Mentorordning

Mentorordningen er for unge mellem 17 1/2 og 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

 

Mentoren er din personlige vejleder og sparringspartner, der støtter og vejleder dig med at opnå de mål, der er opstillet i den uddannelsesplan, du som mentorelev har udfærdiget med din UU-vejleder.

 

Når du er optaget på skolen som mentorelev, skal du i fællesskab med din mentor udarbejde en skriftlig aftale for dit forløb på skolen. Aftalen skal blandt andet indeholde, hvordan dit ophold på skolen skal forløbe, og hvilke uddannelsesmuligheder du har bagefter. Derudover skal aftalen beskrive omfanget af kontakten mellem dig og mentor.

Mentor vil sørge for at denne kontakt opretholdes og også tage initiativ til, at der løbende følges op på planen.

 

Som mentorelev på højskolen deltager du på lige fod med alle andre elever i skolens skema og hverdag.  At deltage i et højskolefællesskab er for alle elever et fantastisk grundlag for udvikling og afklaring. Derfor er højskolen en god base for senere at gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

Musik og Teaterhøjskolen har p.t. tre mentorer, der alle har gennemgået FFD’s mentorkursus.

For yderligere oplysninger om mentorordningen

 

Kontakt Musik og Teaterhøjskolen på telefon

74 83 01 04 eller skriv en mail til kontor@musikogteater.dk

Bestil Brochure

Book Rundvisning

Tilmelding

Kontakt

Bestil Brochure

Book Rundvisning

Tilmelding

Kontakt

Musik & Teaterhøjskolen