Наши партнеры

Generalforsamling på Musik og Teaterhøjskolen

Generalforsamling på Musik og Teaterhøjskolen

Der indkaldes herved til generalforsamling på Musik og Teaterhøjskolen, Herrestedgade 6-8, 6520 Toftlund, onsdag d. 10. juni 2020 kl. 19:00.

Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forstanderens beretning.
 4. Godkendelse af den reviderede årsrapport.
 5. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Efter tur afgår Karl Posselt og Mette Rønn Olesen. Sidstnævnte modtager ikke genvalg. Endvidere ønsker Marianne Christiansen at udtræde af bestyrelsen.
 8. Valg af suppleanter: Leif Høeg Jensen og Henning Matzen. Sidstnævnte modtager ikke genvalg.
 9. Evt.


Musik & Teaterhøjskolen
X