Skolekredsens formål

Som højskole skal vi have en aktiv skolekreds, der står bag skolens oprettelse og virksomhed jf. Højskolens Vedtægter § 2.

Udover orientering om og medindflydelse på højskolen tilbyder vi også vores skolekredsmedlemmer forskellige sociale og kulturelle oplevelser.

At give medlemmerne mulighed for flere kulturelle oplevelser. At udbrede kendskabet til Musik- & Teaterhøjskolen med lokal forankring i Tønder Kommune. At styrke højskolens fundament som folkehøjskole-

Medlemskab

Invitation og gratis adgang til musik-, ny cirkus– eller teaterforestillinger. Mulighed for at deltage når højskolen har udefrakommende kunstner. Et forårsinformations-/dialogmøde (generalforsamling) med kaffe og kage. To nyhedsbreve med opdateret aktivitetskalender. Mulighed for at blive valgt ind i højskolens bestyrelse. Med til at støtte og bakke op om en af egnens vigtige kulturinstitutioner.

Tegn medlemskab

Personligt medlemskab koster kr. 85,- pr. år. Kun personligt medlemskab er muligt. Kontingentet bliver efterfølgende opkrævet i august. Overfør kontingent kr. 85. til skolekredsens MobilePay 510212. Du modtager en bekræftelse på din e-mail, når vi har registeret din indbetaling.