Vi er et dynamisk sted

Vi er et levende fællesskab. Et organisk sted, der er i bevægelse og tager form og farve af de, der lever og ånder på højskolen. Hvert semester her er sit eget. Skolen og vores værdier sætter rammen, og I skaber indholdet.
Når vi spiser sammen, synger og spiller sammen, taler og danser, ler og børster tænder sammen åbnes der det levende fællesskab. Når vi er nærværende sammen, oplever vi, at vi ikke bare har nok i os selv; at vi skal lytte, rumme, udtrykke og være opmærksomme på hinanden.
Vi oplever, at vi er medansvarlige for højskolelivet og tilværelsen og det udtryk og aftryk som vi skaber sammen. Højskolelivet er at øve og styrke os selv i at rumme og forstå hinandens synspunkter som deltagende medborgere på højskolen og i verden. Vi er kommet for at finde os selv, og møder ofte noget andet. Det er den positive forstyrrelse som højskolen skal tilbyde som modvægt i et samfund, der ønsker at have svar på næsten alt.

Naturlig nysgerrighed

Åbenhed, bevægelighed, undring, kreativitet, improvisation, at bryde rytmen.
På Musik- & Teaterhøjskolen hylder vi den naturlige nysgerrighed. Det viser sig i måden, vi møder verden , hinanden, undervisningen og samværet på. Vi ser mennesket som åbent, bevægeligt og undrende.

Book et besøg

Viljen til hinanden

Rummelighed, udfordring, diversitet, indlevelse og eftertænksomhed.
På højskolen vil vi hinanden. Vi vil udfordre hinanden og bryde rytmen, så vi sammen oplever nye perspektiver på livet, os selv og hinanden. Vi mener, at mangfoldighed er en styrke, og for at udvikle os skal vi kunne udvise indlevelse og eftertænksomhed.

Balanceret medborgerskab

Balance, demokrati, medborgerskab, bæredygtighed, ansvar, at blive til gennem fællesskabet.
Vi tror på den enkelte og på fællesskabet. Vi tror på, at vi mennesker først bliver til i mødet med fællesskabet og det ansvar og de pligter, der bor i det møde. At blive til betyder, at fællesskabet spejler den enkelte, så det bliver tydeligt, hvem, hvad og hvordan man er.
Vi mener, at højskolen er et samfund, hvor vi kan træne vores medborgerskablige muskel og lære den fine balance, der ligger mellem mig og dem, os og dem og os alle sammen.

Book et besøg