Formalia

Organisation

Musik og Teaterhøjskolen er en selvejende og uafhængig institution. Skolekredsen vælger medlemmer til bestyrelsen, som har det overordnede ansvar for højskolen. Herudover udpeger de ansatte to medlemmer til højskolens bestyrelse, en fra lærergruppen og en fra det praktiske personale.

Lærere og personale ansættes af forstanderen. Forstanderen ansættes af bestyrelsen, som vælges af skolekredsen.
Skolekredsen, Musik og Teaterhøjskolens øverste myndighed, afholder generalforsamling en gang om året.

Mad/hygiejne

Ikke bare spiser vi godt, vi har også styr på køkkenet i det hele taget. 
 

 

Elevforeningen

”Første skoledag” på Musik- og Teaterhøjskolen er luften altid fuld af spænding, glæde, energi og forventning til at de næste måneder kan blive de bedste. Det de fleste måske ikke tænker over er at selvom man er stoppet med at gå til undervisning og sove på skolen, vil det altid være dit andet hjem og familie.

Det er denne følelse der ligger til grund for Elevforeningen.
Vores Elevforening hedder GlemmerDetAldrig!

Man kan bruge Elevforeningen til mange ting, for eksempel invitere andre tidligere elever til arrangementer du holder, eller som en skulder at græde ud ved, når virkelighedens barske verden rammer én efter højskoleopholdet.

Derudover bliver der to gange om året holdt en Gammel-Elev-Weekend (GEW), et lille træf i foråret hvor der bl.a. er workshops, og et stort træf i efteråret , hvor op til 200 gamle og nuværende elever har det sjovt med temafest, generalforsamling og meget andet.

Skolekredsen

Teater og Musikhøjskolens skolekreds er den højeste instans i foreningsstrukturen omkring skolen. Og Skolekredsen er en forudsætning for vores højskole.

Kredsen består af personer, der af forskellige grunde har en tilknytning til stedet. Det kan være lokale der gerne vil bakke op om højskolen, det kan være tidligere elever eller ansatte eller det kan være musik- og/eller teaterinteresserede, der ønsker at støtte højskolen og højskolens talentudvikling.

 

Skolekredsen vælger bestyrelsen på den årlige generalforsamling i foråret.

 

Det koster årligt kr. 85,- i personligt medlemskab. Kun personligt medlemskab er muligt. Medlemskabet bliver efterfølgende opkrævet i august.

 

Alle medlemmer med e-mailadresse vil løbende blive holdt orienteret om skolens kalender, arrangementer, forestillinger osv.

Kontakt skolens kontor hvis du gerne vil være medlem af skolekredsen på telefon 70 88 39 20 eller på kontor@musikogteater.dk

Vedtægter

Værdier

Musik og Teaterhøjskolens virke bygger på værdien af musik, sang, lydteknik, dans og teater samt øvrige emner relateret til det at skabe og samarbejde om fælles produkter & oplevelser, som vigtige elementer i at fremme elevernes almene, faglige og personlige kvalifikationer.

 

Som ”aktiv deltager på livets scene” mener vi at musik, sang, lydteknik, dans og teater er vigtige ingredienser i at skabe personlig udvikling, glæde og et positivt livssyn og øge egen indsigt og erkendelse, understrege det personlige og eksistentielle perspektiv samt den samfundsmæssige og demokratiske udfordring.

 
Vores Mission

Musik og Teaterhøjskolen er stedet hvor du får en positiv oplevelse for livet, bliver fagligt udfordret og inspireret samt møder nye spændende mennesker. En højskole du vil opleve som målrettet og i stand til at skabe personlig udvikling, glæde og positivt livssyn gennem sang, musik, dans, lydteknik og teater.

Bestyrelse

Formand
Bodil Kirkegaard Johansen

Valgt 2019
Østergade 47
6520 Toftlund
Tlf . 25 28 41 08

Merete L. Schmidt
Nyboder 10b

6250 Toftlund

Ditte Madvig Evald

Kastaniealle 15 1. TH
6270 Tønder

Næstformand
Svend Erik Brødsgaard

Bakkevej 4
6100 Haderslev
Tlf. 22 91 71 25

Andrew Cranfield

Nørremarksvej 8 2. TH
6270 Tønder

Karl Posselt

Skjoldsvænge 6
6500 Vojens

Jørn Lassen Schmidt

Svinget 3
6520 Toftlund

Suppleant
Pia Jepsen

Jægerskoven 55
6520 Toftlund

Suppleant
Leif Høeg Jensen

Vestagervej 33, Galsted
6541 Bevtoft

Datahåndtering mv.

Idag er det vigtigere end nogensinde hvodan vore data behandles. 

Vi har en oversigt over vor databehandling på siden regler-og-betingelser – hvor du også kan læse hvilke betingelser der er for et elevophold.

PDF-FILER

Du kan se og downloade vedtægter og undervisningsplan.

 

Blandede billeder

Herunder et par billeder fra højskolen. Se meget mere på SoMe.