Erklæring

Når du tilmelder dig vores højskole, erklærer du samtidigt at du er indforstået med, at besiddelse og brug af euforiserende stoffer, samt misbrug af alkohol er uforeneligt med samværet og arbejdet og medfører bortvisning fra højskolen. Du har mødepligt til undervisningen, og vi forventer, at du deltager aktivt og engageret.

Fritagelse for undervisning og/eller ophold på højskolen

Du kan ikke forventes fritaget for undervisning/ophold på højskolen i flere dage (eksempelvis for at tage på ferie) uden for højskolens ferie. Hvis du ekstraordinært vælger at holde fri, bliver du midlertidig udmeldt, og højskolen opkræver det tabte tilskud fra staten hos dig.

Ferie

Højskolen holder ikke vinterferie og efterårsferie. Derudover er de tre dage før påske, dagen efter Kr. Himmelfart samt Grundlovsdag undervisningsdage.