Scenekunst

Teater
Ny-Cirkus

Scenekunst – FÆLLES fagligt liv

Om scenekunst

Du vælger om du vil arbejde med Teater eller NyCirkus når du kommer på skolen. En del af jeres timer vil være sammen, og I kommer til at opleve og medskabe scenens magi udspændt på teater- og NyCirkus-linjerne. De to linjer arbejder med det sceniske udtryk, indtryk og aftryk, og indfanges gennem forskellige processer og produktioner – på den enkelte linje for sig og sammen.

Teater

En kendt teaterinstruktør blev på et tidspunkt spurgt, hvad der kendetegner en god skuespiller. Svaret var 50% Heart og 50% Art med andre ord lige del selvfornemmelse, impulsivitet, X-faktor samt originalitet og lige del teknik.  

Skuespillerens træning på Musik og Teaterhøjskolens teaterlinje er ligeligt delt mellem tekniske øvelser for stemme og krop og så et meget personligt arbejde med dig selv som skuespiller.  

Du vil opdage, at vi søger at styrke selvet og at massere og løsne op for de steder, hvor skuespilleren så at sige står i vejen for sig selv; står i vejen for at kunne udtrykke sig optimalt.  

Målet er, at du i undervisningen har fri og tryg adgang til dit inderste. Det er en både krævende, men også meget givende rejse, som kan gøre dig sårbar og udsat, men som også kan forløse og give dig styrke til stor glæde og lettelse. Du vil opleve en befriende indsigt i dig selv og få adgang til at kunne udtrykke flere sider af dig selv.  

Med udgangspunkt i den enkelte elevs erfaringer og evner giver opholdet på Musik og Teaterhøjskolens teaterlinje et fundament af håndværksmæssig kunnen, der sætter dig i stand til at vurdere kunstneriske udfordringer og vælge løsninger, der udspringer fra din personlige kraft.  

Opholdet er kendetegnet ved et tæt samspil mellem praksis, teori og refleksion, og det fokuserer på dit arbejde med stemme og krop, dramatisk metode, dramatisk tekst samt faglige og tværfaglige projekter. I takt med opholdets forløb bliver også mødet med publikum en del af erfaringen, og du lærer både at udvikle egne kunstneriske projekter og at indgå i kunstneriske fællesskaber med det formål at udforske og udfordre scenekunsten.

Nycirkus

Nycirkusforestillinger spilles alle steder, både på almindelige teaterscener, udendørs i byrummet og i små og store cirkustelte. Nycirkus er en alternativ cirkusform, der blander exceptionel fysisk formåen og kunst. Nycirkus definerer sig som selvstændig scenekunstform, definerer sig i forhold til andre scenekunst-former, og omdefinerer fortsat sig selv for at skabe nyt og afsøge nye muligheder.

Ny cirkus er for dig, der ønsker at skabe en kunstnerisk mangfoldighed, og som ønsker at arbejde med en dramaturgisk sammenhæng eller med en narrativ dimension. Det er for dig, der ønsker at skabe et kunstnerisk eksperiment gennem mødet mellem flere sceniske discipliner

På NyCirkus kommer du til at arbejde med:

 • karakterer og udtryk 
 • kan lide at arbejde fysisk med kroppen eksempelvis gennem dans, parkour poledance, styrketræning
 • fordybe dig i finesser med jonglering, kendama og lign.
 • inspireres gennem samarbejde 
 • udfordringer og arbejde kreative
 • skabe sceniske figurer, som rækker ud over faste skabeloner

Gennem semesteret vil du blandt andet blive mødt med følgende cirkusdiscipliner:

 • Gulv-akrobatik
 • Luft-akrobatik (fx Trapez, Aerial Hoop, reb, silks, straps)
 • Partnerakrobatik
 • Jonglering
 • Kinesisk pæl

Vi lægger stor vægt på en god fysisk grundform og styrke- koordination- og smidighedstræning. Jo længere vi skrider frem i semesteret, des mere arbejder vi med selvvalgte discipliner, og afslutter med en fælles turné. Vi arbejder på tværs af og tæt sammen med de andre linjer på skolen, da det er vores erfaring, at vi gensidigt kan inspirere og begejstre hinanden.

Vi har et nært samarbejde med andre europæiske cirkusskoler.

Dans

Som danser vil du få rigtig meget ud af at være på NyCirkus eller Teater hvis du er interesseret i at udvikle dit sceniske talent, i akrobatik og i at udforske moderne måder at lave forestillinger på.

 

Andre fag

Portfag

Dette er et fag, som forener de linjefag, der er beslægtede. Det drejer sig om:

 • MusikProduktionsfagene
 • Musikfagene
 • Scenkunstfagene.

De tre Portfag har i løbet af semestret timer sammen, hvor fokus er på det, de har til fælles, og hvor de kan øse sammen og skabe synergier.

Kundskabsfag

Kundskabsfaget er et fag, hvor du bliver dygtig til en færdighed. Det er et valgfag, som du vælger to gange pr. semester og har på tværs af linjerne.

I øjeblikket tilbyder vi nedenstående fag, men disse kan variere alt afhængig af, hvad lærerne udbyder og tiden kalder på.

 • Improvisation
 • Brugsklaver
 • Jonglering
 • Stemmetræning
 • Studieteknik
 • Nørkleri
 • Malerkunst

Åndsfag

Åndsfag er et valgfag, som du vælger to gange i løbet af semesteret. Det er fag, hvor du ikke finder svar, og hvor du sammen med de andre på holdet reflekterer, debatterer, samtaler og forundres over stor og små spørgsmål i livet.

I øjeblikket er det nedenstående fag, der tilbydes, men disse varierer alt afhængig af sæson og interesse.

 • Filosofisk salon
 • Verden hvorhen
 • Samtalestuen
 • Læseklubben
 • Bæredygtighed
 • Protestsange – Kunst og Politik

Fællesfag

Vi har fællessamlinger, højskoleaftner og meget andet fælles fagligt indhold bland andet:

 • Vi synger sammen i vores fælles store kor en gang om ugen.
 • Sang, Spil og Bevægelse (SSB) er et fag for alle, som samler os, og gennem alvorlig leg gør os bedre til at være sammen, og udvikler vores kropslige rytmesans samtidigt.

Blandede billeder

Herunder et par billeder fra højskolen. Se meget mere på SoMe.

At leve og arbejde sammen

– Et Sammensurium

Det er Musik & Teaterhøjskolen!

Her forsøger vi at begribe verden gennem undren. Det gør vi ved at gribe om livet, fordi vi er grebet af at leve.

Samfund

Højskolen er et lille samfund. Her har vi fundet sammen for at skabe skole sammen. 

Samleve

På højskolen bor vi på værelsesgange, på værelser med plads til to, rundt om i alle det gamle mejeries krinkelkroge.

Samtale

Vi taler sammen – alle sammen. Vi er gjort af mennesker, der er interesserede i andre og ønsker at udvikles med andre.

Samarbejde

Højskole er skole og samvær i et. Vi arbejder sammen og støtter op om hinanden. Det kan være svært at skille undervisning og samvær ad – og det vil vi heller ikke hele tiden.

Samlesæt

På højskolen kan du sammensætte et skema med en buket af diverse fag, som støtter op om dine drømme, ligesom du vil blive udfordret på dem.

Samspil

Vi har både fag sammen og arbejder sammen på tværs af linjer. Når vi laver en forestilling kommer alles kompetencer i spil, og vi løfter det højere op. Elektroniske musikere laver klangflader til en teaterforestilling. Sangskrivere og musikere arbejder sammen om musik til en NyCirkus forestilling – osv osv.

Sammenhængskraft

På højskolen oplever vi et helt enestående fællesskab. Du får ganske enkelt en gruppe mennesker ind på livet, som du efter al sandsynlighed vil komme til at kende resten af dit liv. Nogle af disse vil måske også blive professionelle partnere i arbejdslivet. 

Samtidighed

Vi er sammen hele tiden. Vi er ikke adskilt af mobilers glasplader eller aftaler ude i byen. Vi kan gøre ting NU.

Samklang

Vi lever i samklang med hinanden – som mennesker og med naturen som helhed. Vi mener, vi alle skal være dygtige til at bære bæredygtigheden, og det gør vi ved at balancere forholdet mellem det ‘kulturlige’ og naturlige.

Vi er ikke blot forbundet til hinanden på skolen men tillige med lokalsamfundet, som er en by i det midtsønderjyske.  Vi nyder at have samstemthed med byen og det sønderjyske og mærke, at det netop er her højskolen hører til.

I lokalområdet får vi også langt det meste af vores råvarer, og køkkenet sørger for at maden er sund og mættende – uanset om du spiser kød eller er vegetar/veganer. 

Sammen

Vi er en blandet flok af ansatte på Musik & Teaterhøjskolen. Mennesker med mange forskellige historier, interesser, kundskaber og udtryk. Sammen med jer sætter vi dagligt vores aftryk på højskolen; med hvad vi kan og tror på.